Kutse andmine

Viipekeeletõlgi kutse andmine

Viipekeeletõlkide töö kvaliteedi ja tõlgitööks sobimise pädevuse kontrollimiseks ning tõlkide diferentseerimiseks vastavalt oskustele ja töökogemustele moodustati 1992. aastal EKL ja EVK poolt eesti viipekeele tõlkide atesteerimiskomisjon (EKÜ käskkiri 15.12.1992, nr. 36). Atesteerimiskomisjoni esimeheks valiti Regina Toom (Paabo). Esimestena said viipekeeletõlgi kutse omanikeks 11 nõukogude perioodil tööd alustanud pika staažiga tõlki. Tunnistuste pidulik kätteandmine toimus 25. mail 1995.a. (EKL 08.05.1995, nr. 32/1-29).
Esimene viipekeeletõlgi kutseeksam toimus 30. märtsil 1996. aastal Tartus, mille tulemusena osutus atesteerituks neli uut viipekeeletõlki.

2006.a. hakkasid kehtima esimesede viipekeeletõlgi III, IV ja V taseme kutsestandardid. Viipekeeletõlgi kutse andjaks on SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu poolt kinnitatud viipekeeletõlkide kutseühing. Alalise komisjonina tegutseb kutsekomisjon vastavalt kutseseadusele, viipekeeletõlgi kutsestandardile ja kutse omistamise korrale.

2013. a 9. mail kinnitati SA Kutsekoja Teeninduse Kutsenõukogus kolm uut viipekeeletõlgi kutsestandardit (noorem-viipekeeletõlk, tase 5; vanem-viipekeeletolk, tase 6 ja meister-viipekeeletõlk, tase 7), 24. aprillil 2018 pikendati kutsestandardite kehtivus järgnevaks viieks aastaks. 31. oktoobrist 2013 on viipekeeletõlgi kutse andjaks Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing.

Viipekeeletõlgi kutse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam, kus hinnatakse kutsealast kompetentsust ning anda viipekeeletõlgi vanne. SA Kutsekoda poolt välja antud viipekeeletõlgi kutsetunnistus tõendab, et tõlgi kutsealane kompetentsus vastab kutsestandardis esitatud nõuetele ja seeläbi on tagatud osutatava tõlketeenuse kvaliteet.

Kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida Kutsekoja kodulehel: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister

Lae eesti viipekeele tõlgi uued kutsestandardid alla siit:

Vanem-viipekeeletõlk (6. tase)
Meister-viipekeeletõlk (7. tase)

Lae kutsestandardite lisad alla siit:

Mõistete süsteem
Kutse-eetika nõuded
Keelte oskustasemete kirjeldus

Lae viipekeeletõlgi kutse andmise kord alla siit:

Kutse andmise kord
Tõlgi vanne
Kutsekomisjoni töökord

Kutse taotlemise eeltingimused

Kutse viipekeeletõlk, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

  • kõrgharidus või keskharidus juhul, kui kutselise viipekeeletõlgi
    töökogemus on vähemalt 10 aastat
  • viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
  • sõltuvalt töökeeltest normaalne kuulmine ja/või nägemine

Kutse meister-viipekeeletõlk, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

  • kõrgharidus
  • viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
  • sõltuvalt töökeeltest normaalne kuulmine ja/või nägemine
  • õpetamisalane ettevalmistus või töökogemus
  • juhendamisalane ettevalmistus või töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Viipekeeletõlk, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) sooviavaldus etteantud vormil,
b) kutsealase tegevuse ja eneseanalüüs,
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud
kulude tasumise kohta,
d) eriarsti tõend normaalse kuulmise (nõutav viipekeeletõlgil, kelle
üheks töökeeleks on suuline keel) ja/või nägemise kohta (nõutav
viipekeeletõlgil, kelle mõlemaks töökeeleks on viipekeel).

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse taotlemiseks esitatavad
dokumendid on:
a) sooviavaldus etteantud vormil,
b) kutsealase tegevuse ja eneseanalüüs,
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud
kulude tasumise kohta,
d) eriarsti tõend normaalse kuulmise (nõutav viipekeeletõlgil, kelle
üheks töökeeleks on suuline keel) ja/või nägemise kohta

Lae kutse esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendivormid alla siit: 

Sooviavaldus
Kutsealase tegevuse ja eneseanalüüs

Kutse taastõendamise eeltingimused

Viipekeeletõlk, tase 6 kutse taastõendamine toimub dokumentide ja
vestluse alusel. Kutse taastõendamiseks on nõutav erialase
täiendkoolituse läbimine taastõendamisele eelnenud nelja aasta jooksul.
Viipekeeletõlgina töötamises ei tohi taastõendamisele eelnenud 4 aasta
jooksul olla pikemat pausi kui 24 järjestikust kalendrikuud.
Viipekeeletõlgi töö kohta ei tohi taastõendamisele eelnenud 4 aasta
jooksul olla Kutsekomisjonile esitatud ühtegi põhjendamist leidnud
kaebust. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud,
on kutsekomisjonil õigus suunata viipekeeletõlgi kutse taastõendaja
sooritama kutseeksamit.

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse taastõendamine toimub dokumentide
ja vestluse alusel. Kutse taastõendamiseks on nõutav erialase
täiendkoolituse läbimine taastõendamisele eelnenud nelja aasta jooksul.
Viipekeeletõlgina töötamises ei tohi taastõendamisele eelnenud 4 aasta
jooksul olla pikemat pausi kui 24 järjestikust kalendrikuud.
Viipekeeletõlgi töö kohta ei tohi taastõendamisele eelnenud 4 aasta
jooksul olla Kutsekomisjonile esitatud ühtegi põhjendamist leidnud
kaebust. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud,
on kutsekomisjonil õigus suunata viipekeeletõlgi kutse taastõendaja
sooritama kutseeksamit.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid

Viipekeeletõlk, tase 6 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid
on:
a) sooviavaldus etteantud vormil koos nõutud lisadega (enda poolt
valitud tõlketöö analüüs, kahe erialase täiendkoolituse analüüs,
kutsearendustegevuse kirjeldus),
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse taastõendamisega seotud
kulude tasumise kohta

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse taastõendamiseks esitatavad
dokumendid on:
a) sooviavaldus etteantud vormil koos nõutud lisadega (enda poolt
valitud tõlketöö analüüs, kahe erialase täiendkoolituse analüüs,
kutsearendustegevuse kirjeldus),
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud
kulude tasumise kohta

Lae kutse taastõendamisel esitatavad dokumendivormid alla siit: 

Sooviavaldus taastõendamisel
Kutsealase tegevuse ja eneseanalüüs taastõendamisel

Hindamisstandard ja hindamisleht

Hindamisstandard
Hindamisleht

Informatsiooni kutsetunnistuse tasude kohta leiad Kutsekoja kodulehelt:

Kutsetunnistuse tasu

Viipekeeletõlk 5., 6. ja 7. tase
Kutseeksami tasu € 286
Taastõendamise tasu € 160

EVK Kutsekomisjon kuulutab välja 2023. aasta kutsekvalifikatsiooni taastõendamiste ja eksami ajad:

I taastõendamine 27.-31.03, dokumentide esitamise tähtaeg 13.03.

II taastõendamine 5.-9.06, dokumentide esitamise tähtaeg 20.05.

Kutseeksam 10.06, dokumentide esitamise tähtaeg 20.05.

Kõik taotlused palume saata postiaadressil Parda 8-51, 10151 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressil evktky@gmail.com

Taastõendamise avaldust hakkab Kutsekomisjon menetlema siis, kui kutseeksami või taastõendamise tasu on laekunud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu arveldusarvele EE962200001120292399. Selgitusse märkida tunnistuse taotleja nimi ja taotletav kutse (N: Karin Kask, noorem-viipekeeletõlk, taastõendamise tasu).

Lisküsimustega pöörduda kutsekomisjoni kontaktisiku poole:
Ulvi Saks, 53405436

Kutsekomisjoni koosseis:

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Birgit Eström-Andreas (komisjoni esimees)
Eesti Töötukassa, Katariina Varendi
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing, Raili Loit
Eesti Kurtide Liit, Tiit Papp
Viipekeeletõlkide OÜ, Ulvi Saks

Lisainformatsioon: Ulvi Saks, mob. 53 405 436