Koolitused

Eesti Viipekeeletõlkide Ühing koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega viib läbi Euroopa Liidu Sotsiaalfondist prioriteetse suuna 3 „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ tegevuse 3.1.1 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“ raames koolituse kutsetunnistust taotlevatele viipekeeletõlkidele.

KOOLITUSTEADE

Kui Sul on soov hakata taotlema viipekeeletõlgi kutset, oled oodatud koolitusele, mille eesmärgiks on tõsta viipekeeletõlgi kutse taotleja sisemist motivatsiooni ja valmisolekut kutseeksamiks. Koolitusega toetatakse uute viipekeeletõlkide (nii kuuljate kui kurtide) sisenemist tõlketurule.

 Koolitusgrupi suuruseks on 16 inimest ja see on osalejatele tasuta.

Koolituse  maht on kokku 78 tundi (millest auditoorne osa on 52 tundi ja iseseisev osa 26 tundi). Õppetöö toimub ajavahemikul 28.09. – 08.12.2018 1-2 päevaste sessioonidena ja viiakse läbi kas Tallinnas või Tartus.

Lae õppekava alla siit.

Õpetus toimub eesti keeles ja eesti viipekeeles. Osaliselt tõlgitakse eesti keeles toimuvad loengud ja seminarid eesti viipekeelde.

Õppe viivad läbi pikaajalist töökogemust omavad viipekeeletõlgid ja viipekeeletõlkide koolitajad,   kaasatud on viipekeeletõlkide kutse andja kutsekomisjoni liikmed ning tõlketeenuse standardi koostajad.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb saata hiljemalt 17. septembriks 2018 aadressile evktky@gmail.com

  • formaalharidust tõendava dokumendi koopia;
  • sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (varasema töökogemuse ja edasise planeeritava arengu kohta).

Sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga esitada kirjaliku tekstina (3000-3600 tähemärki tühikuteta) või videosalvestusena (1 min) ning saata e-postiga aadressile  evktky@gmail.com. Videosalvestus võib olla laetud veebikeskkonda (Google Drive).

Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:

  • soovib taotleda viipekeeletõlgi kutset;
  • on omandanud Tartu Ülikoolis viipekeeletõlgi eriala;
  • on läbinud muu tõlkealase täienduse;
  • omab tõlkimiskogemust viipekeeletõlgina;
  • ei ole osalenud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu poolt 2018. aastal viipekeeletõlkidele korraldatud kaugtõlkekoolitusel.

Vajadusel viiakse kandidaadiga läbi vestlus (Skype teel) koolitajaga kokku lepitud ajal.

Koolitus lõpeb viipekeeletõlgi kutse (noorem-viipekeeletõlk, tase 5) proovieksamiga. Eduka lõpetamise puhul väljastatakse osalejale tunnistus.

Rohkem teavet:

Regina Paabo
evktky@gmail.com; telefon/SMS 5213487