Tõlkide organisatsioonide võimestamise koolitus

1. veebruaril 2020 toimus Prahas efsli poolt korraldatud koolitus eesmärgiga jagada ideid, mis toetaksid Tšehhi viipekeeletõlkide ühingu püsimajäämist. Positiivseks üllatuseks oli nii lühikese etteteatamisega tulnud kokku 82 inimest (neist 48 Tšehhist). Koolitajaks oli Hanna Boesch.

Neli aastat tagasi oli Austria Viipekeeletõlkide Kutseühingul (ÖGSDV) sama olukord, mis Tšehhi tõlkidel – ühingusse oli raske saada uusi liikmeid ning olemasolevad liikmed väsisid aktiivsest tööst organisatsioonis. Kõigi motivatsioon oli kadunud või kadumas ja õhkkond inimeste vahel muutus pigem negatiivseks. Tekkisid küsimused nagu: “Miks meile üldse see ühing?”, “Kas ühing enam on kellelegi vajalik?”, “Kaua jaksatakse teha vabatahtlikku tööd ja ainult paari inimesega?”

Austria tõlgid otsustasid, et tegutseda tuleb kohe või ühing sureb välja. Selleks võeti ühendust eksperdiga, kes tutvustas Hollandist tulnud valitsemisvormi nimetusega sociocracy ehk sotsiokraatia. See on meetod, kus otsuseid ei langeta juhtkond ja esimees, vaid nende asemel vastutavad kõik liikmed, muidugi ei saa selleks kedagi sundida. Puudub esimehe/presidendi ametikoht ning oluline on jagatud vastutus ja et liikmed tunneksid ennast väärtuslikuna, saades aru, et neil on võimu organisatsiooni tegevust mõjutada. Liikmed on jaotatud erinevaid valdkondi puudutavatesse gruppidesse. Igaüks saab tegeleda endale sobiva ja meeldiva pisikese või suurema ülesandega. Selline ülesannete jaotus välistab olukorra, kus vaid ühele inimesele langeb hulk kohustusi, mille täitmine võtab palju aega ning väsitab nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

Sotsiokraatlik ühing ei kujune üleöö ning sellise struktuuri sobivust Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingus rakendamiseks ei oska ette näha.

Koolituse lõppedes olid tšehhid väga tänulikud nõuannete ja toetuse eest.

Rühmatööna valminud nõuanded sellest, kuidas peaksid Tšehhi tõlgid ühingu tööga edasi jätkama
Rühmatöö. Arutlesid said Eesti, Hispaania, Belgia, Hollandi, Tšehhi ja Sloveenia tõlgid
Sotsiokraatlik juhtimismudel – tõlkide ühingute jaoks uudne lähenemine juhtimisele
Hierarhiline juhtimismudel – kõige levinum mudel
Prahas oli ilm meeldivalt soe ja taevas imeline